Om oss


SOLUTION CATALYST tillämpar en särskilt utformad metod för attsäkerställa att vi alltid levererar en välgrundad och solid produkt/tjänst till kunden och alltid tillgodoser kundens intressen.

 

Det är viktigt för oss att kunden står i centrum, att vi alltid tillför värde och alltid ser till att kunden implementerar de bästa möjliga lösningarna för de aktuella problemen.

Om Managing Partner till
Solution Catalyst Sweden


Olga Solovyeva har arbetat i 15 år inom främst tech i Sverige och Norden där hon förvärvat expertis och djupgående kunskaper inom finans, processoptimering, faktureringshantering, projektledning och Supply Chain Management.

Hon har en Executive CBA i Strategic Leadership från AVT Business School, Danmark.


" Sustainability and innovation are two disciplines that we must embed into our actions and every business to accelerate shift to circular economy."

Olga Solovyeva

GRUNDARE AV SOLUTION CATALYST

SOLUTION CATALYST grundades av Kenneth Barrett, som har 20 års erfarenhet av danskt, nordiskt och internationellt ledarskap, främst inom rollen som CFO och CFOO. 

Hans analytiska och datadrivna helhetssyn på problemlösning och främjandet av nya idéer och möjligheter kombinerat med hans resultatfokuserade, affärsinriktade och lösningsorienterade metodik och empatiska och engagerande stil är den strategi och kultur som han har byggt SOLUTION CATALYST på. 


Kenneth Barrett har stor erfarenhet av ledarskap inom t.ex. intern IT, HR, Legal och kommersiell verksamhet, kapitalförvaltning, allmän administration och operativ leverans, har ansvarat för finansfunktioner med starkt fokus på verksamheten. Han har bland annat en Executive CBA inom General Management från Henley, Storbritannien.

Kenneth har deltagit i och drivit såväl framgångsrika Turn-Around-initiativ som Business Profitability and Transformation Programmes och fusioner, som också har innefattat transformation av finansfunktionen till en stark affärsfunktion, offshoring osv.

Kontakta oss

Adress

Hårdvallsgatan 11

115 44 Stockholm

Sweden

E-mail
Telefon