DISTRESSED ASSETS

Hur kan vi bidra med mervärde till ditt företag?


Det kan finnas många orsaker till att ett företag får finansiella problem. Några exempel är snabb tillväxt i en kapitaltung industri, otillräckliga intäkter eller fallande omsättning.

Även om frågan har högsta prioritet är det viktigt att fokus behålls på kvaliteten på företagets leveranser till kunderna och resultatet av företagets verksamhet. I sådana fall kan det vara svårt att få resurserna att även räcka till ett optimeringsprojekt.

Tillräckliga resurser?

Det kan vara svårt att driva ett optimeringsprojekt med befintliga resurser, och därför kan hjälp utifrån säkerställa att de nödvändiga optimeringarna genomförs i rätt tid

SOLUTION CATALYST kan hjälpa dig att definiera, leda och genomföra ditt optimeringsprojekt, så att ledningen och medarbetarna kan fokusera på att driva kärnverksamheten och behålla kunderna.

Ett urval av tillgängliga tjänster

Interim Leadership

En erfaren interimschef som snabbt förstår företagets utmaningar kan vara avgörande för en framgångsrik optimering.

Turn-around

Rätt Turn-Around-plan, liksom tydliga run rate-modeller och korrekta beräkningar, är avgörande för att komma igenom alla steg i processen.


Optimering

Att förbättra affärsprocesserna är en viktig disciplin vid optimering av ett problemföretag.