LEADERSHIP GAPS

Hur kan vi bidra med mervärde till ditt företag?Företag kan behöva en tillfällig chef av många anledningar, t.ex. vid en transformation, ett projekt eller om det plötsligt saknas en chef på grund av plötslig avgång, sjukdom, befordran, utstationering osv. och nästa kandidat i successionsordningen ännu inte är helt klar.

En tom chefspost kan vara avgörande för företagets verksamhet, och därför kan en erfaren interimschef vara en bra lösning för att reducera eller eliminera de negativa effekterna på verksamheten.

Saknas det plötsligt

en chef för ett viktigt affärsområde, en stor avdelning eller ett projekt kan det bli kritiskt för verksamheten.

SOLUTION CATALYST kan hjälpa dig att fylla en tillfällig lucka i ledarskapet med en erfaren chef.

Ett urval av tillgängliga tjänster

 

CFO Advisory

Om du plötsligt står utan CFO, men har en stark och oerfaren efterträdare, hjälper CFO Advisory till att överbrygga klyftan.

 

Interim Leadership

En erfaren interimschef som snabbt förstår företagets utmaningar, mål och strategi kan vara avgörande för företagets framgång.

 

Incentive Program

Saknar du en chef i ditt team och teamet måste stå enat och fylla luckan kan det vara bra att se över företagets incitament.