OPERATIONAL EXCELLENCE

Om en affärsenhet eller process

inte lever upp till förväntningarna är det en indikator på att det är dags att identifiera förbättringsområden.

Hur kan vi bidra med mervärde till ditt företag?

Som VD, styrelseordförande eller företagsägare har du identifierat ett prestandaproblem, men sannolikt har du inte tid att fördjupa dig i den dagliga verksamheten och utföra en detaljerad processanalys. Det kan också vara så att du vill ha en oberoende bedömning av situationen från en extern rådgivare.

På SOLUTION CATALYST hjälper vi dig att utföra analysen, kartlägga aktuella utmaningar och processer, identifiera och implementera förbättringar för att optimera företaget och affärsprocesserna.

Ett urval av tillgängliga tjänster

 

Information

Ledningsinformation är ett mycket viktigt verktyg för att skapa transparens och kunna leda och genomföra optimeringar


 

Optimering

Optimering av affärsprocesser är avgörande, men svårt att hinna med i den dagliga verksamheten. 

Incentive program

Ett incentive program, eller ett incitamentsprogram, är ett kraftfullt verktyg för att ena ledningsgruppen och organisationen bakom nödvändiga förändringar och förbättringar.