PRIVATE EQUITY


SOLUTION CATALYST

samarbetar med medelstora Private-Equity och Family Office-företag i flera faser av investeringscykeln

Hur kan vi tillföra mervärde till ditt företag?

Vi kan samarbeta med dig inom många områden. Det kan vara analys av prospektering, förberedelse och genomförande av Due Diligence, sammanställning av business cases, investeringsdokument, Carve-Out etablering, optimering och turnaround inklusive framtagande av ledningssystem, near-shore finansiering och implementering av ERP-/CRM-system.

SOLUTION CATALYST vill skapa mervärde för din tillgång och säkerställa rätt matchning mellan kunder och köpare. Därför välkomnar vi en dialog om var och om vi kan hjälpa dig i din specifika situation.

Vi tar också gärna en aktiv, interimistisk ledarroll, där vi hjälper dig att utveckla strategier, organisationsdesign, processbyggande och att implementera dessa.

Ett urval av tillgängliga tjänster

 

Turn-Around

Ett nyförvärv kräver ofta någon form av Turn-Around. Förvärvet kan ske organiskt, genom en buy and build-strategi eller har formen av ett tilläggsförvärv.

 

Information

Ett förvärv sker vanligtvis med en önskan att ändra strategi/affärsområden, vilket ställer nya krav på ledningsinformationen.


 

Optimering

Processer och affärsmodeller förändras och anpassas kontinuerligt. Vid ett förvärv är det därför naturligt att se över dessa.