Catalyst

Ett person som markant påskyndar en förändring, åtgärd eller beslutsprocess
tillsammans med företagets anställda och ledning.

Vår filosofi

Det är utan tvekan företagets anställda och ledning som bäst känner till företagets styrkor och största utmaningar. Naturligtvis är de också nyckeln till att hitta möjliga lösningar på företagets utmaningar.

Focus Areas

Private equity

Vi hjälper dig att skapa mervärde för dina tillgångar och att säkerställa rätt matchning mellan prospektering och köpare

DISTRESSED ASSETS

Vi hjälper dig att definiera, leda och genomföra din Turn-Around, samtidigt som företaget kan fokusera på att driva kärnverksamheten

leadership gaps

Vi kan hjälpa till att fylla en tillfälliga lucka i ledningen med en erfaren ledare

operational excellence

Vi hjälper dig att skapa optimala affärsprocesser och att optimera din verksamhet

Om Oss

När SOLUTION CATALYST arbetar med din organisation är det viktigt för oss att det sker med respekt för företagets ledarskapsvärderingar och för företagets kultur, vision och mission.


Centralt för SOLUTION CATALYST är att ha kunden i centrum, att alltid leverera tjänsten bättre än specifikationen och att utmana kundens antaganden för att säkerställa bästa möjliga nytta och resultat för kunden.


"Att fatta rätt beslut är bara början – att göra det till ett bra beslut handlar om vad du gör efteråt."

Kenneth Barrett

Services

LEDNINGSINFORMATION

Fokuserad, aktuell och relevant information

TURN-AROUND LEADERSHIP 

Problemidentifiering och -lösning samt genomförande av planen

INTERIM LEDARskap

Ett akut behov av en erfaren ledare

CFO ADVISORY

Lite hjälp kan göra stor skillnad

performance management

Ett viktigt taktiskt och strategiskt verktyg

OPTIMERING

För att få ut mer av det du redan har