Affärs- och processoptimering

För att få ut mer av det du redan har

Har du en affärsenhet eller en process där du inte är nöjd med resultatet men saknar resurser för att leda ett förbättringsprojekt, kan SOLUTION CATALYST optimera det åt dig. Det kan också vara så att ditt företag har gått igenom en period av stark tillväxt och det finns ett behov av att granska alla processer och system, eftersom det finns en risk för att de inte har klarat av tillväxten.

Några exempel på områden:

Affärsenhet

Det kan vara en affärsenhet eller ett dotterbolag som inte uppfyller det förväntade resultatet, t.ex. genom försämrade intäkter och/eller resultat eller genom att inte leverera vinst på en tillfredsställande nivå. Det finns därför ett behov av en dedikerad och specifik handlingsplan för att optimera affärsenheten.

Supply Chain

Ineffektivitet i Supply Chain-processer kan vara kostsamt ur ett rent kostnadsperspektiv, men också i fråga om intäktsförluster till följd av missnöjda kunder. Därför kan optimering av Supply Chain-processer medföra en betydande resultatförbättring.

Sales Management

Effektiv Sales Management kräver vanligtvis mycket välstrukturerade processer för att säkerställa optimal generering och kvalificering av leads, översyn av affärsmöjligheter och optimal fördelning av försäljningsresurser för rätt anbud. På så sätt får du alltid ut det bästa resultatet av din välkvalificerade säljstyrka. Att regelbundet se över och optimera dessa processer kan därför skapa mervärde.

Fakturering

Anpassningen av företagets affärsmodeller, system, marknadsplaner eller avtal efter marknadsförhållandena skapar med tiden luckor i faktureringsprocesserna, vilket resulterar i intäktsförluster. Komplexiteten och den direkta, påtagliga förbättringen av resultatoptimeringen i den här processen gör det intressant att genomföra regelbundna granskningar och optimeringar.

Hur kan vi hjälpa dig?

SOLUTION CATALYST kan erbjuda dig en heltäckande analys av din process eller affärsenhet, skapa affärsfall för nödvändiga förbättringsåtgärder och hjälpa dig med implementeringen.

VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE TJÄNSTER:
    • Verksamhetsoptimering
    • Supply Chain-analyser
    • Optimering av fakturaprocessen
    • Processdesign
    • Utformning och implementering av IT-affärsprogram, t.ex. ERP