Att vara CFO eller finansdirektör kan ibland kännas lite ensamt, eftersom du är den enda executiva experten på ditt område inom din organisation. Du kanske behöver diskutera möjliga lösningar på ett specifikt problem eller få idéer om hur andra har närmat sig en liknande fråga.

Peer Discussion


Att prata med en annan person med samma yrkesbakgrund och erfarenhet inom ens eget kompetensområde resulterar oftast i en djupare diskussion i frågan, vilket ger CFO bättre verktyg för samarbetet med kollegorna – och möjlighet att bidra med ännu mer värde till företaget.

Möjliga Teman

Bygga

Hur man bygger finansfunktionen så att den stödjer och förstärker företagets affärsmodell

Transformera

Hur finansfunktionen behåller sin relevans och stödjer nya krav från verksamheten och hur finansfunktionen kan bli mer affärsinriktad

Optimera

Hur finansfunktionen kan optimeras för att uppnå bästa resultat till lägsta möjliga kostnad eller bästa praxis med offshore-leveranser när delar av eller hela finansfunktionen finns offshore

Det kan också handla om helt vardagliga frågor som kontraktsredovisning och -styrning, KPI-definitioner, kostnadsstyrning osv.

Hur kan vi hjälpa dig?

SOLUTIONS CATALYST kan fungera som din dagliga sparringpartner i såväl små som stora frågor som du ställs inför i rollen som finanschef, så att du får diskutera dessa frågor med annan person med samma utbildning. Vi kan naturligtvis också hjälpa till att implementera lösningar på identifierade utmaningar om så önskas och om det känns som den optimala lösningen för dig.

VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE TJÄNSTER:
    • Sparringpartner
    • Erfaren specialist
    • Andra yttrande
    • Projekt
    • CFO som en tjänst