Interimsledning

Ett akut behov av en erfaren chef på den lediga tjänsten

Ditt företag kan ställas inför ett akut behov av extra hjälp med ledarskapet under några månader. Det här kan inträffa i alla företag och av olika anledningar, och de flesta företag har inte tillgängliga resurser för att kunna hantera en sådan utmaning.

Ett behov av en tillfällig chef kan uppstå på grund av flera olika händelser


Det kan bero på transformationsprogram, nya/svåra projekt eller en brist på personer i ledande ställning till följd av plötslig avgång, sjukdom, befordran, uppdrag ovs. där efterträdaren ännu inte är redo att hantera utmaningarna.

Att ta in en erfaren interimschef innebär att företaget får en person med gedigen kunskap om vilka typer av utmaningar ett företag kan möta, men också omfattande erfarenhet av relevanta lösningar som säkerställer snabb implementering samt kontinuitet och dynamik i företagets verksamhet.

Hur kan vi hjälpa dig?


SOLUTON CATALYST erbjuder en erfaren chef som snabbt förstår företagets utmaningar, mål och strategier, och som betonar ett starkt samarbete med ledningsgruppen och en önskan om att återspegla företagets kultur i varje åtgärd. Våra kärnkompetenser är:

 • Ekonomi och administration
 • IT
 • Operativ ledning
 • Supply Chain

VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE TJÄNSTER:
 • Erfaren chef
  • Fokus på värdeskapande
  • Starkt samarbete
  • Integrering i kulturen
  • Lösningsorienterad