Turn-around Leadership

Problemidentifiering, lösningar och verkställande

Den svåra avvägningen

Det är en mycket stressig situation för hela organisationen när ett företag går med förlust och behöver en Turn-Around. Ledningen och medarbetarna behöver fortfarande kunna garantera en tillfredsställande leverans till sina kunder, och ibland behöver organisationen till och med klara av en stark tillväxt i kundbasen.

Alla dagliga uppgifter som krävs för att företaget ska kunna sköta t.ex. administrativa uppgifter måste också utföras, och det kan därför vara svårt för ledningsgruppen att både driva den dagliga verksamheten och leda ett Turnaround-projekt.

De 6 stegen i en Turn-Around

 1. Analysera och stabilisera den nuvarande driftsmodellen, samt fastställa finansiell run-rate

 2. Definiera tesen för potentiella förändringar, transformationer, omstruktureringar och testa om de kan ge de förväntade fördelarna

 3. Definiera den operativa målmodellen

 4. Implementera den operativa målmodellen genom att genomföra de definierade ändringar, transformationer och omstruktureringar som definieras av gapet till den nya modellen

 5. Fortsätta att räkna om finansiella run-rate och se över nya initiativ i steg 1–4 tills en tillfredsställande finansiella run-rate uppnås

 6. Stabilisera den nya driftsmodellen

Hur kan vi hjälpa dig?

SOLUTION CATALYST kan både stödja din verksamhet genom att hantera och leda en redan definierad Turn-Around, stödja run-rate-modeller, modellering och beräkningar och hjälpa ditt företag genom alla steg i processen.

VI ERBJUDER BLAND ANNAT FÖLJANDE TJÄNSTER:
  • Lönsamhetsanalys
  • Organisationsanalys
  • Plan för Turn-Around
  • Run-rate-modeller
  • Turn-Around-ledning
  • Processanalys